De leden van het onderzoeksteam bereiden een praktische handleiding voor, waarin de informatie delen over de archiefbestanden die we tot nog toe identificeerden. Je vindt er de adressen van de instituten waar je deze bronnen kan inkijken, welke voor jou interessante informatie ze eventueel bevatten, en welke stappen je moet zetten indien je deze bronnen wilt inkijken. Je kan deze praktische handleiding binnenkort in PDF formaat downloaden op de pagina “Praktische handleiding” van de website, en we zullen ze regelmatig updaten.    

 

Archiefcentra

"Afrika-archief"

Dienst Afrika-Archief van de FOD Buitenlandse Zaken

 

Adres
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel


E-mail : info.archives@diplobel.fed.be

Archieven AfricaMuseum

 

Adres

Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren

 

E-mail historical.archives@africamuseum.be.

Algemeen Rijksarchief 2 Depot Joseph Cuvelier

Adres

Hopstraat 26-28

1000 Brussel

E-mail: agr_ar_2@arch.be

 

Stad Brussel. Dienst Bevolking: Uittreksels - Verkeer - Burgerlijke Stand

 

Adres

Administratief Centrum

Anspachlaan 6

1000 Brussel

De akten van de burgerlijke stand van Belgen geboren in het buitenland, met inbegrip van zij die in Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi zijn geboren, vallen sinds 2016 onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Bevolking van de Stad Brussel. Vragen over de reproductie van akten mogen aan hen worden gericht (voor meer info, zie deze pagina). 

E-mail: actesspf-fodakten@brucity.be

Rijksregister

 

Aanvragen betreffende gegevens uit het Rijksregister mogen aan het volgende adres worden gemeld:

E-mail: IPIB-ExterneBetrekkingen@rrn.fgov.be

U dient steeds de context van de aanvraag te vermelden, bijvoorbeeld "Resolutie-Metissen". Op aanvraag van de betrokken persoon kan inzage in het persoonlijk dossier van het Rijksregister worden verleend.

Bepaalde gegevens zijn middels invoer van de elektronische identiteitskaart ook toegankelijk via de website: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

 
 

Dossiers OSZ (Overzeese Sociale Zekerheid)

 

Vragen tot inzage van persoonsgebonden dossiers mogen aan het volgende adres worden gemeld:

E-mailoverseas@onss.fgov.be

Verenigingen en nuttige adressen

Website "Kinderen van Save"

Site met veel nuttige informatie over de zoektocht naar de herkomst en afstamming van koloniale metissen

Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA)  

Adres

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

E-mail:adoptie@kindengezin.be

Direction de l'Adoption (ACC)

Adres

Administration générale de l’aide à la jeunesse
Ministère de la Communauté française de Belgique
Léopold II-laan 44
1080 Brussel

Afstammingscentrum 

Adres

Stapelplein 28

B-9000 Gent

E-mail: info@afstammingscentrum.be